Les mer om Team Haugaland Kraft

Lagbilde av Team Haugaland Kraft

Sist oppdatert: 16. apr 2020 Skrevet av: Stian Staveland Nygaard

 

Team Haugaland Kraft

Avaldsnes Elite skal være et kraftsenter for kompetanse på Haugalandet for jente- og kvinnefotball. I det ligger det av vi som klubb skal dele kompetansen med klubbene i regionen vår for at nivået og kvaliteten på aktiviteten som bedrives skal være best mulig.

Avaldsnes tar denne oppgaven på høyeste alvor. Vi mener at potensialet er stort for Haugalandet. Det vil vi være med og legge til rette for at kommer ut. Derfor har Avaldsnes tilegnet seg nødvendig kompetanse. Vi har utarbediet strategi, fagplan og sportsplan som legger føringer for hvordan aktivitet skal bedrives. Det kommer så til livs gjennom Team Haugaland Kraft.

Team Haugaland Kraft er et uttaksttilbud hvor det arrangeres flere uttakssamlinger i løpet av året. Da sikrer vi at man skal kunne kjempe seg inn på tiltaket dersom man ikke kommer med første gang.

Treningene er ledet av regionens beste og høyest utdannede innenfor feltet. Samtidig vil flere ressurser være med for å gi inspirasjon og innblikk i hvordan dagens profesjonelle fotballspillere gjør jobben sin.

Vi har faste treninger med økt frekvens utenfor sesong, og tilpasset frekvens i sesong. Dette for å styre belastningen.

Vi har ulike samarbeid for årsgruppene, med henholdsvis krets og NFF.
Tiltakene våre er delt opp slik

  • Jenter født 2005 – i samarbeid med NFF
  • Jenter født 2006/07 i samarbeid med krets/sone