Avaldsnes spiller kamper på Haugesund Stadion

Foto: NTB /Jan Kåre Ness

Sist oppdatert: 25. feb 2021 Skrevet av: Stian Staveland Nygaard

 

Før 2020 sesongen fikk Avaldsnes innvilget søknad om enkeltkamper på Haugesund Stadion for sesongen. Avtalen var gjeldende for 1 år om gangen. Desverre skapte Covid-19 store nok utfordringer til at vi fikk til dette i fjor. Vi søkte på lik måte for sesongen 2021.

Saken kom til politisk behandling i går, 24.02.21 i formannskapet. KIF hadde allerede behandlet saken og kommunaldirektørens instilling var positiv.

24.02.2021 Formannskapet Behandling
Innstilling fra Utvalg for kultur, idrett og frivillighet ble enstemmig vedtatt. FS – 014/21
Vedtak:
1. Formannskapet innvilger søknad og åpner for at Avaldsnes Toppfotball får spille inntil 3 kamper på Haugesund Stadion i perioden juni – august, gitt de forutsetninger som er beskrevet i saken.
2. Kommunaldirektøren gis fullmakt til å inngå leieavtale for sesongen 2021.
3. Leieprisen per kamp settes til kr. 30.000,- pluss mva.
4. Eventuelle utgifter knyttet til bruk av flomlys og vanningsanlegg kommer i tillegg til leiepris.

Et enstemmig utvalg for kultur, idrett og frivillighet støtter at KIF ber administrasjonen utarbeide en kriteriesak for bruk av stadioen som legges frem til politisk behandling.

 

Hvilke kamper som spilles på Haugesund Stadion kommer vi tilbake til når det er avklart.