Avaldsnes Toppfotball har blitt voksen

og sjef i eget bo

Sist oppdatert: 19. feb 2021 Skrevet av: norvald

 

Det har skjedd store organisasjonsmessige endringer i Avaldsnes i løpet av vinteren. Avaldsnes Toppfotball er blitt voksen og har flyttet ut av familien, Avaldsnes Allianseidrettslag. Det betyr at vi er en egen juridisk organisasjon, eller en selvstendig klubb om du vil, uavhengig av idrettslaget. Klubben har eget styre og er ikke lengre underlagt styret i Avaldsnes Idrettslag med disse personer i styret:

Styreleder:          Asle Skjærstad                  (ledelse og strategi)

Nestleder:           Arne Utvik                         (marked)

St.medlem:         Rita Olsen                          (økonomidrift)

Varamedlem:     Ove Arnesen                     (sport)

Asle Skjærstad er en kjent skikkelse både i fotballmiljøet og i næringslivet på Haugalandet. Asle var som kjent for de fleste daglig leder i FK Haugesund i mange år, og har siden hatt flere oppgaver i det Haugalanske næringsliv.

Og som en egen organisasjon må en ha egen daglig ledelse og administrasjon. En gammel traver er tilbake i manesjen, Norvald Kaldheim fungerer som daglig leder, og har hatt ansvaret for å få det organisasjonen på plass i vinter. Med seg på laget i administrasjonen har han Aase Grundberg Pedersen, som vi har overtatt fra idrettslaget, og som er godt kjent i organisasjonen.  Aase er ansatt i en 50 % stilling som kontorfullmektig med ansvar for daglig administrativ drift som bla. regnskap, lønn og reiselogistikk. Stian Staveland Nygaard, som har vært daglig leder i Avaldsnes Elite AS, fortsetter med ansvaret for marked- og mediearbeid som kommersiell leder i den nye klubben.

Avdeling sport, hjerte i vår drift, ledes av sportssjef Kolbjørn «Kolla» Fosen, og han har det overordna ansvaret for sport. Han har også det overordna treneransvaret for Toppserielaget. En viktig medspiller for Kolla i avdeling sport er utviklingssjef Monica Eide Arnesen. Her er komplett oversikt over våre resurser innen sport:

A-lag:

Sportssjef:          Kolbjørn «Kolla» Fosen

Trener:                Thomas Sandø Dahle

Medtrener:         Roger Skulstad Johanessen

Keepertrener:    Per Andreas Haftorsen

Fysisk trener:     Sigurd Kongsrud Aasmundstad

Lagleder:             Norvald Kaldheim

Utviklingsavd.:

Utviklingssjef:    Monica Eide Arnesen

TSU 1:                  Per Øyvind Mortveit

TSU 2:                  Roger Skulstad Johannessen

Trener Rek.lag:  Martin Sverdrupsen

Støttefunksjoner:

Fysioterapeut:   Sigurd Kongsrud Aasmundstad

Lege:                    Eirik Simonsen

Treningssenter: Vici Treningssenter AS

Diverse:               Privatsykehuset Haugesund AS