Avaldsnes er tilbake

Første trening mandag

Sist oppdatert: 08. mai 2020 Skrevet av: Stian Staveland Nygaard

 

Torsdag 7. Mars hadde regjeringen pressekonferanse sammen med FHI. Det store spørsmålet var om myndighetene har såpass god kontroll på smittefaren at vi kunne starte opp toppfotballen. Og det kunne Abid Raja svare ja til, sammen med de andre departementene. Men det må skje i henhold til svært strenge regler. NFF har arbeidet sammen med FHI om en protokoll som må følges. Avaldsnes er et profesjonelt lag med høye ambisjoner sportslig. Derfor tar vi utfordringen på strak arm og setter i gang arbeidet med å få på plass alt som trengs for å komme i gang. Avaldsnes ville kunne være klare til å oppfyylle protokollen i løpet av meget kort tid. Toppserien som liga med sine medlemsklubber trenger likevel noe mer tid. Det betyr at toppserien starter opp 4 uker senere enn eliteserien. Både med fullkontakt trening men også med kamper.
Basert på sannsynlig oppstart av Toppserien 16.Juli og «normal» trening fra 11.Juni, har Avaldsnes besluttet å redusere permitteringsgraden fra 100% til 75% for alle spillere, trenere og støtteapparat i senioravdeling fra og med mandag 11.Mai 2020.
Det betyr at organiserte fellestreninger (uten fullkontakt og i henhold til smittevernsregler) starter opp førstkommende mandag.

 

 

Fakta om fotballforbundets protokoll for aktivitet

Dette er hovedpunktene i Norges fotballforbunds utkast til protokoll for gjennomføring av trening og kamper under koronavirusutbruddet:
 • Protokollen gjelder toppklubbers gjennomføring av trening og kamp , fordi det er disse som har anledning til å kontrollere miljøene og gjøre nødvendige smittevernfaglige tilpasninger. Hvert lag skal opptre som en lukket gruppe (kohort) som har minimal kontakt med andre.
 • Klubber som vil gjennomføre trening må bekrefte at de vil etterleve kravene i protokollen. Brudd på kravene kan bli gjenstand for sanksjoner.
 • Både for trening og kamp er det tre grunnpilarer for å hindre eller bremse smittespredning: 1) Syke personer skal ikke delta, 2) God hygiene praktiseres, 3) Redusere kontakt innad i gruppen og gruppens kontakt med befolkningen.

1. pilar

 • Alle involverte i gjennomføringen av en kamp skal holde seg hjemme ved symptomer som kan forbindes med covid-19-sykdom. Personer i risikogrupper skal ved akutt luftveisinfeksjon i husstanden heller ikke delta, men typiske symptomer på pollenallergi regnes ikke til dette.
 • Spillere, trenere og støtteapparat skal sjekkes for smitte før de deltar. Dette skal gjøres ved muntlige spørsmål, temperaturmåling og klinisk undersøkelse, ikke ved virustest. Ved mistanke om covid-19-smitte kontaktes kommunehelsetjenesten for å avklare om vedkommende skal testes.
 • Dommerne skal sjekkes av hjemmelaget.
 • Spillere som har vært i nærkontakt med smittet person på eget lag eller motstanderlag skal følge Folkehelseinstituttets råd om karantene utenfor trening og kamp, men kan fortsatt spille fotball som normalt ved symptomfrihet.

2. pilar

 • Alle skal gjennomføre god håndhygiene. Det skal sørges for grundig og hyppig renhold, forsterket for utsatte områder. Toalettbesøk bør begrenses, og det skal være særlig godt renhold på toalettene.
 • Spillerne skal bruke nyvasket treningstøy, og spytting er forbudt på treningsfeltet.
 • Ball og annet treningsutstyr skal rengjøres med såpe etter bruk.
 • Om mat skal serveres, må den leveres i individuelle, lukkede porsjoner.

3. pilar

 • Tilgang til arena er strengt begrenset, og det skal utarbeides plan for å holde personell atskilt. Avstand på en meter skal opprettholdes for alle unntatt spillerne på banen, også blant reserver og trenere på benken.
 • Alle oppfordres til å reise alene og direkte til og fra arenaen, helst i eget kjøretøy. Under fellestransport anbefales busser med halv kapasitet der hver får ett dobbeltsete.
 • Felles garderober skal ikke benyttes. Spillerne skal komme ferdig skiftet.
 • Det er ikke begrensninger for kontakt på banen, men lagene oppfordres til å feire individuelt.
 • For å redusere kontakt med befolkningen skal spillerne i tillegg til å følge råd og tiltak som gjelder alle også følge Folkehelseinstituttets råd om karantene.

Smittesjekk

 • Smittesjekken foregår ved spørsmål og undersøkelse.
 • Dette er spørsmålene: Har du vært i kontakt med noen som har vært syk siste 14 dager? Har du hatt feber siste 14 dager? Har du siste 14 dager hatt en eller flere av følgende symptomer: Utmattelse, hodepine, sår hals, tungpustethet, hoste, kroppsverk, tap av smaks- eller luktesans, diaré, magesmerter?
 • Undersøkelsen: Temperatur, undersøkelse av munn og svelg, palpasjon av lymfekjertler, auskultasjon av lunger (med stetoskop).
 • Spillere, trenere og støtteapparat skal i tillegg hver morgen og kveld rapportere om egen helsetilstand og eventuelle tegn til luftveisinfeksjon hos andre i husstanden.

Adgang

 • Disse 200 kan være til stede under kamp: Lagene 50, dommere/inspektører 10, arrangementsstab 30, TV-produksjon 30, øvrige medier 25, medisinsk personell 25, vakter/verter/sikkerhet 30.
 • Arenaen skal stenges for alle andre senest tre timer før kampstart. Supportere kan før den tid få plassere ut flagg eller bannere.